Bộ lọc ống tiêm

  • Syringe Filters

    Bộ lọc ống tiêm

    Bộ lọc ống tiêm là một cách hiệu quả về chi phí để cải thiện chất lượng phân tích HPLC, cải thiện tính nhất quán, kéo dài tuổi thọ cột và giảm bảo trì. Bằng cách loại bỏ các hạt trước khi mẫu vào cột, bộ lọc ống tiêm Navigator cho phép dòng chảy không bị cản trở. Không có các hạt tạo ra vật cản, cột của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn và bền lâu hơn.