fa09b363

Hộp lọc xếp li bằng thép không gỉ

  • Gấp phần tử lọc bằng thép không gỉ

    Gấp phần tử lọc bằng thép không gỉ

    Hộp lọc gấp bằng thép không gỉ là một bộ lọc vật liệu SS đầy đủ được hàn bằng hàn hồ quang argon.Nó chủ yếu được làm bằng vật liệu lọc kim loại của nỉ thiêu kết sợi SS trong nước, nỉ sợi niken, lưới đặc biệt SS, lưới năm lớp thiêu kết SS và lưới bảy lớp thiêu kết SS, khả năng chịu nhiệt tốt và hiệu suất chịu áp lực, đó là sự lựa chọn tốt nhất của chất lỏng lọc.