Hộp lọc xếp nếp PVDF

  • PVDF pleated filter cartridge

    Hộp lọc xếp nếp PVDF

    Hộp mực dòng YCF được làm bằng màng PVDF polyvinylidene florua ưa nước, vật liệu có tính năng chịu nhiệt tốt và có thể sử dụng lâu dài ở 80 ° C - 90 ° C. PVDF có hiệu suất hấp phụ protein thấp và đặc biệt thích hợp trong dung dịch dinh dưỡng, tác nhân sinh học, lọc vắc xin vô trùng. Đồng thời, nó có hiệu suất kết tủa thấp và khả năng tương thích hóa học phổ quát.