fa09b363

Bộ kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc

  • máy kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc

    máy kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc

    Integtest ® Serials Integrity Tester được thiết kế để kiểm tra tính toàn vẹn của các bộ lọc và hệ thống lọc.Thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của FDA, Dược điển Nhà nước và GMP để xác minh bộ lọc khử trùng.Thiết bị kiểm tra tính toàn vẹn V4.0 nhỏ gọn, dễ sử dụng và là công cụ kiểm tra tính toàn vẹn hoàn toàn tự động, thực hiện kiểm tra điểm bong bóng, dòng khuếch tán, điểm bong bóng nâng cao và kiểm tra dựa trên nước đối với các bộ lọc kỵ nước. Lần đầu tiên ra mắt kiểm tra tính toàn vẹn cho bộ lọc gốc nước kiểm tra các bộ lọc kỵ nước để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.