Bộ lọc kiểm tra tính toàn vẹn

  • filter integrity tester

    trình kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc

    Integtest ® Serial Integrity Tester được thiết kế để kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc và hệ thống lọc. Cuộc kiểm tra đáp ứng để xác minh bộ lọc khử trùng theo yêu cầu của FDA, Dược điển Nhà nước và đặc điểm kỹ thuật GMP. Máy kiểm tra tính toàn vẹn V4.0 nhỏ gọn, tiện dụng và là công cụ kiểm tra tính toàn vẹn hoàn toàn tự động, thực hiện điểm bong bóng, dòng khuếch tán, điểm bong bóng nâng cao và kiểm tra dựa trên nước cho các bộ lọc kỵ nước. kiểm tra các bộ lọc kỵ nước để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.