Bộ lọc viên nang

  • capsule filter

    bộ lọc viên nang

    Bộ lọc dạng viên nang đang sử dụng quy trình xử lý gấp nếp, với cấu trúc nhỏ gọn và diện tích bộ lọc lớn, áp dụng cho việc lọc các dung dịch có tốc độ dòng chảy nhỏ và khối lượng lớn. Bộ lọc được làm kín bằng phương pháp nấu chảy, không có keo và chất kết dính nên không gây ô nhiễm cho các sản phẩm bộ lọc. Họ sẽ trải qua kiểm tra tính toàn vẹn 100%, rửa nước tinh khiết và kiểm tra áp suất trước khi giao hàng. Và có nhiều vật liệu khác nhau để lựa chọn và sử dụng.