• biểu ngữ01
  • biểu ngữ02
  • biểu ngữ03

Ứng dụng:

Sản phẩm của chúng tôi

  • khoảng 1
  • về2
  • khoảng 3

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2013, Công ty TNHH Thiết bị lọc Donguan Kinda là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về R&D, sản xuất và kinh doanh màng lọc và các sản phẩm liên quan.Phù hợp với ý tưởng “xuất phát điểm cao, công nghệ cao và tiêu chuẩn cao”, chúng tôi chủ động giới thiệu, tiêu hóa và tiếp thu các công nghệ lọc và tách tiên tiến nhất trong và ngoài nước, phát triển các thiết bị, công nghệ và quy trình mới hàng đầu quốc gia với nhiều cơ sở độc lập. quyền sở hữu trí tuệ và trở thành thành viên của Hiệp hội Công nghiệp màng Trung Quốc.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm mới